Algemene Voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden, mocht je nog vragen hebben neem dan contact op via info@tutorchannel.eu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • TutorChannel: de B.V. TutorChannel gevestigd te (3452NC) Vleuten, aan  Leersumse Veld 10, opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel 78071720.
 • Platform: het online platform dat TutorChannel aanbiedt via de website tutorchannel.eu en alle subdomeinen die daarbij horen.
 • Leerling: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om huiswerkhulp af te nemen
 • Bijlesgever: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om huiswerkhulp aan te bieden via TutorChannel.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 • Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van TutorChannel zijn alle rechten voorbehouden.
 • TutorChannel doet er alles aan om alle informatie correct op haar website te plaatsen. Mocht het echter voorkomen dat er onjuiste informatie getoond wordt, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 • TutorChannel stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de huiswerkhulp. Zij zal slechts het interactievef leerplatform ter beschikking stellen aan de bijlesgever en leerling waarin de huiswerkhulp kan plaatsvinden. 
 • Tenzij anders wordt vermeld, worden over diensten van TutorChannel geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 • Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker telefonisch (085 – 400 77 99) of per e-mail (info@tutorchannel.eu) contact opnemen met TutorChannel.
 • TutorChannel is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal TutorChannel de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 • Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de bijlesgever

 • De bijlesgever is niet in dienst bij TutorChannel. TutorChannel is daarmee niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonheffing of een eventuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De vergoeding die de bijlesgever ontvangt zal zelf moeten worden aangegeven bij de belastingdienst. Daarbij is TutorChannel verplicht om de vergoeding die aan de tutor betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 • Bij het aanmaken van een profiel gaat de bijlesgever ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld en die van invloed kunnen zijn op de keuzes van leerlingen voor het vinden van de juiste bijlesgever. Gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van TutorChannel. TutorChannel zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacybeleid.
 • TutorChannel stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de bijlesgever naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de bijlesgever slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 • Bij schade in de brede zin van het woord, die wordt aangebracht door de bijlesgever aan personen en/of materialen tijdens het geven van huiswerkhulp kan TutorChannel in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TutorChannel.
 • Het is voor de bijlesgever niet toegestaan om huiswerkhulp of soortgelijke activiteiten te geven aan een leerling, verkregen via TutorChannel, waarbij de betaling niet via het platform loopt. Indien de bijlesgever dit wel doet, is TutorChannel gemachtigd om een boete van €500 aan de bijlesgever op te leggen.
 • TutorChannel behoudt zich het recht voor om bijlesgevers bij wangedrag te verwijderen. Een misdraging kan voldoende zijn voor uitsluiting van het platform. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit TutorChannel.
 • De minimale hoogte van het tegoed om tot uitkering over te gaan is €10.
 • 15% van het door de bijlesgever gekozen uurtarief wordt door TutorChannel ingehouden als commissie. Het door de bijlesgever gekozen uurtarief is niet het uurtarief dat zichtbaar is op het platform. 
 • De bijlesgever is ervan op de hoogte dat voor uitbetaling extra documenten geüpload dienen te worden om de identiteit en het woonadres te verifiëren. TutorChannel heeft deze bestanden zelf niet in beheer, dit wordt verder beschreven in het Privacybeleid.
 • TutorChannel zal de bijlesgever binnen een week uitbetalen, nadat de bijlesgever heeft aangegeven uitbetaald te willen worden. 
 • TutorChannel is gemachtigd om profielen van bijlesgevers eenzijdig aan te passen zonder dit met tutoren te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van het profiel van de tutor.
 • Het uurtarief van de bijlesgever kan door de bijlesgever op ieder moment worden aangepast. Het uurtarief voor de huiswerkhulp is het uurtarief wat de leerling in redelijkheid en billijkheid kan verwachten op basis van de informatie die de bijlesgever voor de aanvang van de huiswerkhulp heeft verstrekt. 
 • Het versturen van contact- of persoonsgegevens naar een leerling, anders dan al reeds zichtbaar zijn op het platform, is niet toegestaan. 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de leerling

 • TutorChannel behoudt zich het recht voor om accounts van leerlingen zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om leerlingen te weren uit een huiswerkhulp sessie, wanneer TutorChannel dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld bij ernstige misdragingen.
 • De huiswerkhulp via TutorChannel is bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 • De leerling heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de kwaliteit van het online leerplatform onvoldoende is. Een voorbeeld hiervan is, dat er door toedoen van de software van het online leerplatform, geen videoverbinding kan worden gelegd. De leerling dient in deze gevallen bewijs te overleggen dat er geen huiswerkhulp kon plaatsvinden. Dit kan dmv een printscreen en confirmatie van de bijlesgever. 
 • Wanneer de leerling niet tevreden is over de kwaliteit van de bijlesgever, is de leerling verplicht om de bijlesgever een 1 ster beoordeling te geven. Mocht dit het geval zijn, dan kan er een mail gestuurd worden naar TutorChannel, waarna het tegoed wordt gestort op het tegoed van de leerling. Let op, dit zal niet worden uitbetaald.
 • Mocht de leerling geen gebruik meer willen maken van TutorChannel of mochten er te weinig bijlesgevers online zijn en mocht de leerling daarbij nog een positief saldo hebben, dan kan het gehele bedrag teruggestort worden, door een e-mail te sturen naar info@tutorchannel.eu.
 • Bij schade die wordt aangebracht door de leerling aan personen en/of materialen tijdens het volgen van huiswerkhulp kan TutorChannel in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TutorChannel.
 • Bijlesgevers werken via TutorChannel en niet in dienst van TutorChannel. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. TutorChannel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de bijlesgever gegeven lessen.
 • Wanneer een leerling een klacht heeft over zaken omtrent de bijlesgever zoals het gedrag, wordt er verzocht om dit bij het evaluatieformulier van de huiswerkhulp aan te geven. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 • Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent TutorChannel, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 • De leerling  betaalt15% commissie over het gekozen uurtarief van de tutor. Deze kosten zijn verwerkt in het uurtarief dat zichtbaar is op het platform.
 • Eventuele kortingsacties kunnen eenmaal per persoon gebruikt worden.
 • Geregistreerde klanten van TutorChannel geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden. Zie voor verdere informatie ons Privacybeleid.
 • Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er door de leerling connectie wordt gemaakt met het leerplatform.
 • Het versturen van contact- of persoonsgegevens naar een bijlesgever is niet toegestaan.

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Je kan via e-mail (info@tutorchannel.eu) of per telefoon contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 085 – 400 77 99.